Στο πλαίσιο της Απογευματινής Μελέτης λειτουργούν τμήματα Γαλλικής Γλώσσας, με στόχο την  προετοιμασία  για τις εξετάσεις και την απόκτηση του Διπλώματος  Delf  Prim  - Α1 που θα διεξάγονται κάθε Μαΐο.

Τα τμήματα απευθύνονται σε μαθητές της ΣΤ΄τάξης,  

gallika1