Η πληροφορική αποτελεί δομική συνιστώσα της σύγχρονης κοινωνίας και έχει επηρεάσει καθοριστικά κάθε πτυχή της καθημερινότητας του πολίτη.  Η αλματώδης ανάπτυξη και διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Τεχνολογίας (ΤΠΕ), ο τεράστιος όγκος και η πολλαπλότητα της διαθέσιμης σήμερα ψηφιακής πληροφορίας, σε συνδυασμό με την ταχύτατη παραγωγή νέας γνώσης, διαμορφώνει ένα νέο κοινωνικό, πολιτισμικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό το μάθημα της Πληροφορικής κρίνεται αναγκαίο από το Νηπιαγωγείο κιόλας, ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν κριτική σκέψη και ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, αξίες), για τη συνέχιση των σπουδών τους στο Γυμνάσιο και την παραπέρα ζωή τους. Σε αυτό βοηθά η άρτια εξοπλισμένη αίθουσα πληροφορικής, που διαθέτει το σχολείο μας, στην οποία τα παιδιά συνεργάζονται, ανακαλύπτουν τη γνώση και μαθαίνουν την τεχνολογία μέσα από τα εκπαιδευτικά σενάρια τηςtecnokids ccένα διεθνή οργανισμό που διδάσκει σε παιδιά σχολικής ηλικίας τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της τεχνολογίας.

Το Technokids Computer Curriculum αποτελείται από μία σειρά τεχνολογικά projects (ενότητες) που βασίζονται στην μέθοδο ‘’Project Based learning’’. Είναι μία εναλλακτική προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος της πληροφορικής. Ειδικά σχεδιασμένη για να ικανοποιήσει την ανάγκη για ποιότητα του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς παράλληλα όμως να εξοικειώσει τους μαθητές με την τεχνολογία και να τους ανοίξει ορίζοντες τέτοιους ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της νέας ψηφιακής μας εποχής.

Το σημαντικό όμως στην μέθοδο αυτή είναι η δυναμική του σχεδίου προσέγγισης στη μάθηση. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός ορίζει τον τεχνολογικό στόχο ανάλογα με την ηλικία των μαθητών και στη συνεχεία οι μαθητές επιλέγουν το θέμα, με βάση τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και ολοκληρώνουν εργασίες που αντανακλούν σε εφαρμογές της πραγματικής ζωής. Ωστόσο, ενώ όλοι τελικά αποκτούν τις ίδιες τεχνολογικές δεξιότητες, ο κάθε μαθητής το κάνει παρακινημένος από τα ατομικά του ενδιαφέροντα, τις δικές του εμπειρίες και βιώματα.

Στα πλαίσια του μαθήματος, οι μαθητές μαθαίνουν μία οπτική γλώσσα προγραμματισμού, την Scratch. Με την Scratch μπορούν να προγραμματίσουν τις δικές τους διαδραστικές ιστορίες, παιχνίδια και κινούμενα σχέδια και να τα μοιραστούν με άλλα άτομα στη διαδικτυακή κοινότητα. Η Scratch χρησιμοποιείται παγκοσμίως σε διάφορα σχολεία και εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το σλόγκαν της Scratch που έχει σήμα το γατάκι, είναι «Φαντάσου · Προγραμμάτισε · Μοιράσου».

Scratch logo

Έτσι τα παιδιά μας μαθαίνουν από μικρή ηλικία και με σωστό τρόπο να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει ο υπολογιστής, να εισάγονται στην έννοια του προγραμματισμού και ταυτόχρονα να προφυλάσσονται από τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση του.

Τέλος οι μαθητές της Στ τάξης εισάγονται στην υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού Python, και μαθαίνουν σιγά σιγά πως δημιουργείται μια εφαργμογή.

python logo

 

Το πρόγραμμα της Ρομποτικής βασίζεται στο πακέτο εκπαιδευτικής ρομποτικής της Lego WeDo 2.0 και σκοπό έχει την εισαγωγή των μαθητών μας στον κόσμο της ρομποτικής και του προγραμματισμού. Το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και στις ανάγκες κάθε τάξης, ενώ κάθε χρόνο θα αναπροσαρμόζετε ώστε να ακολουθεί την εξέλιξη των μαθητών μας και των δυνατοτήτων τους.

Η διδασκαλία του μαθήματος θα γίνετε υπό την επίβλεψη των 2 δασκάλων μας ενώ τα παιδιά θα είναι μοιρασμένα σε ολιγομελής ομάδες των 2 εως 3 ατόμων, ανάλογα των απαιτήσεων της εκάστοτε εργασίας.

Στόχος κάθε εργασίας, πέρα από την απόκτηση της δεξιότητας στην συναρμολόγηση και προγραμματισμού του αντικειμένου, αποτελεί επίσης :

• Η ανάδειξη της ομαδικότητας και του πνεύματος συνεργασίας.

• Η απόκτηση παράπλευρης γνώσης από τον φυσικό κόσμο, που σχετίζετε με το αντικείμενο της κατασκευής μας.

• Η καλλιέργεια τρόπου σκέψης, ικανής να επιλύει προβλήματα και να εντοπίζει βελτιώσεις.

lego