Στα πλαίσια του διαδραστικού πίνακα γίνεται χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού που ακολουθεί βήμα-βήμα την ύλη που διδάσκεται σε κάθε τάξη. Επιπλέον οι μαθητές ασκούνται περισσότερο παίζοντας εκπαιδευτικά παιχνίδια της ηλικιακής ομάδας στην οποία ανήκουν. Στον διαδραστικό πίνακα εντάσσονται πολυμεσικές εφαρμογές, παρουσιάσεις για διαθεματικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά βίντεο με σκοπό τόσο την εμβάθυνση των μαθητών σε γλωσσικές και μαθηματικές έννοιες, όσο και την εμπέδωση των μαθημάτων της Ιστορίας, Γεωγραφίας και Φυσικής στις μεγαλύτερες τάξεις.