Στο πλαίσιο της Απογευματινής Δημιουργικής Απασχόλησης από τη φετινή σχολική χρονιά λειτουργούν τμήματα Γερμανικής Γλώσσας, με στόχο την  προετοιμασία για τις εξετάσεις και την απόκτηση του Διπλώματος Fit in Deutsch 1 και την στην Ενότητα Α1 που θα διεξαχθούν τον Μάιο του 2017.

Τα τμήματα απευθύνονται σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης.

germanika1