Αγαπητοί μας γονείς,

Οι εγγραφές για το προσεχές σχολικό έτος 2023-2024 άρχισαν, θα συνεχιστούν κατά σειρά προσελεύσεως μέχρι 14 Ιουνίου 2023, μέχρι την συμπλήρωση των τμημάτων.

Για ραντεβού τηλ: 2102810630- 2102816222

 

Στην Α' τάξη του Δημοτικού θα εγγραφούν όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από 1-1-2017 μέχρι και 31-12-2017.
Στο Νηπιαγωγείο θα εγγραφούν φέτος όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από 1-1-2018 μέχρι και 31-12-2018.
Στα Προνήπια θα εγγραφούν φέτος όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από 1-1-2019 μέχρι και 31-12-2019.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ:

1.  Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γεννήσεως (ΟΧΙ Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης – Γεννήσεως Βαπτίσεως)

2.  Βιβλιάριο Υγείας Εμβολίων (Φωτοτυπία)

3. Συμπληρωμένο το έντυπο Α.Δ.Υ.Μ. (Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή)

4. Προσωπικά Δεδομένα

5.

Αίτηση Εγγραφής Προνηπιαγωγείου

Αίτηση Εγγραφής Νηπιαγωγείου

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:

1.  Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γεννήσεως (ΟΧΙ Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης – Γεννήσεως Βαπτίσεως)

2.  Βιβλιάριο Υγείας Εμβολίων (Φωτοτυπία)

3. Συμπληρωμένο το έντυπο Α.Δ.Υ.Μ. (Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή)

4. Βεβαίωση φοίτησης νηπίου

5. Προσωπικά Δεδομένα

6. Αίτηση Εγγραφής Δημοτικού