Το πρόγραμμα «οι μικροί λαογράφοι» το οποίο πραγματοποιείται με τους μαθητές και τις μαθήτριες του προνηπιαγωγείου και του νηπιαγωγείου των εκπαιδευτηρίων μας έχει σαν στόχο την γνωριμία των παιδιών με τις διάφορες μορφές του λαϊκού μας πολιτισμού. Δομήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε δώδεκα θεματικές ενότητες. Με βάση αυτές τις ενότητες, προσεγγίζουμε και κατανοούμε μέσα από βιωματικές δραστηριότητες αλλά και με την παροχή οπτικοακουστικού υλικού, έννοιες όπως αυτή της παράδοσης, του λαϊκού πολιτισμού αλλά και του ρυθμού, της κίνησης και της έκφρασης. Τα παιδιά εργάζονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με βάση την αρχή της ομαδοσυνεργατικότητας, αξιοποιούν τις καλλιτεχνικές τους τάσεις και ξεδιπλώνουν την προσωπικότητά τους. Το πρόγραμμα στοχεύει σε μια πολύπλευρη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη όχι μόνο στο γνωστικό αλλά και στο ψυχοσωματικό επίπεδο .