Κι αφού όλοι ετοιμάστηκαν... τα πινέλα και τα ψαλίδια ξεκίνησαν δουλειά!

n1