Σας γνωρίζουμε ότι, η Β΄ τάξη Δημοτικού θα παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο PARADISE PARK με θέμα «Α΄ΒΟΗΘΕΙΕΣ».

Το πρόγραμμα προσαρμόζεται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών.

 Τα παιδιά ανακαλύπτουν βιωματικά:Τους βασικούς κανόνες των πρώτων βοηθειών

Το περιεχόμενο του φαρμακείου πρώτων βοηθειών και τη φροντίδα ενός τραύματος

Την παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις λιποθυμίας, μέθης ή δηλητηρίασης, την αντιμετώπιση τσιμπημάτων εντόμων, την προστασία τους από την έκθεση στον ήλιο κα. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από ειδικό διαδραστικό έντυπο-παιχνίδι ακολουθεί αθλητικό & ψυχαγωγικό πρόγραμμα, επίσης, έχει την υποστήριξη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9:30π.μ. – 12:30μ.μ..  

ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 9 ευρώ ανά μαθητή.

Παρακαλούμε δηλώσετε συμμετοχή του παιδιού σας για την παρακολούθηση του ανωτέρω εκπαιδευτικού προγράμματος επιστρέφοντας το συντομότερο δυνατόν την παρακάτω δήλωση.

Όλες οι μορφωτικές εκδρομές, μία κάθε μήνα για κάθε τάξη, είναι μέσα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος γι’ αυτό όσα παιδιά δεν συμμετέχουν δεν μπορούν να παρακολουθήσουν άλλο πρόγραμμα γιατί οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συνοδεύουν πάντα τους μαθητές τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την ημέρα της επίσκεψης οι μαθητές και μαθήτριες θα φορούν τη φόρμα του σχολείου που παρακαλούμε να την φορούν καθημερινά.

.....................................………………………………………………………........

Δ Η Λ Ω Σ Η   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

Στο μορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Α΄ΒΟΗΘΕΙΣ», στο PARADISE 15/10/19   τ____ μαθητ____ ________________________________________ της Β΄….. τάξεως.

Ηράκλειο, _______________                                      Ο Δηλών γονέας