Σας γνωρίζουμε ότι, η Α΄ τάξη Δημοτικού θα παρακολουθήσει Εκπαιδευτικό Κέντρο «Βιώνω Μαθαίνω Δημιουργώ» (Ηράκλειο).

Τίτλος προγράμματος: Ο μαγικός καθρέπτης

Με τη βοήθεια ομαδικών παιχνιδιών τα παιδιά θα ανακαλύψουν τρόπους για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των συναισθημάτων τους.

 Θα μάθουν πώς να διώχνουν τις ανησυχίες τους και να δίνουν μορφή στη διάθεσή τους μέσα από τις κατασκευές τους. 

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 – 12:30  

ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 7 ευρώ ανά μαθητή.

Παρακαλούμε δηλώσετε συμμετοχή του παιδιού σας για την παρακολούθηση του ανωτέρω εκπαιδευτικού προγράμματος επιστρέφοντας το συντομότερο δυνατόν την παρακάτω δήλωση. Να έχουν μαζί τους και το κολατσιό τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την ημέρα της επίσκεψης μαθητές και μαθήτριες θα φορούν τη φόρμα του σχολείου απαραιτήτως.

Όλες οι μορφωτικές εκδρομές, μία κάθε μήνα για κάθε τάξη, είναι μέσα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος γι’ αυτό όσα παιδιά δεν συμμετέχουν δεν μπορούν να παρακολουθήσουν άλλο πρόγραμμα γιατί οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συνοδεύουν πάντα τους μαθητές τους.

                                                                                      

.....................................………………………………………………………........

Δ Η Λ Ω Σ Η   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

Στο Εκπαιδευτικό Κέντρο «Βιώνω Μαθαίνω Δημιουργώ» στις 17/10/19 του/της μαθητ__________________________________________ της Α…. τάξεως.

Ηράκλειο, _______________                                      Ο Δηλών Κηδεμόνας