Σας ενημερώνουμε ότι το σχολικό έτος 2019-2020, το απογευματινό πρόγραμμα της δημιουργικής γραφής δεν θα πραγματοποιηθεί γιατί δεν συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών.