Σας γνωρίζουμε ότι προς το παρόν δεν θα πραγματοποιηθεί το απογευματινό πρόγραμμα Ρομποτικής Δημοτικού που είναι στο πρόγραμμα για κάθε Παρασκευή.

Θα σας ενημερώσουμε μέχρι την Τετάρτη, 6/10/19 αν συμπληρωθεί ο αριθμός συμμετοχών για την πραγματοποίηση του.