Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία οργανώνει για δεύτερη χρονιά Μαθηματικό Διαγωνισμό ικανοτήτων ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020 στις 09:30 έως 11:00 (μιάμιση ώρα διάρκεια) Οι συμμετέχοντες θα βρίσκονται στο σχολείο 9:00.

Το σχολείο μας (Πρασίνου Λόφου 49, Ν. Ηράκλειο κτίριο Δημοτικού τηλ. 210 2816222) είναι ένα από τα εξεταστικά κέντρα και υπεύθυνος εξέτασης ο Δάσκαλος Κοτσαρίνης Λάμπρος .

Δηλώσεις συμμετοχής στο σχολείο μας από 08:00 το πρωί έως 16:00 και 18:00 έως 20:00.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 10€. Μαζί με την εγγραφή στον διαγωνισμό απευθείας έχετε την ετήσια συνδρομή στο περιοδικό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, που θα το λαμβάνεται ταχυδρομικά.

Η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2020.

Τα θέματα θα είναι επικεντρωμένα στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και θα επιλέγονται από την Επιτροπή Διαγωνισμών και Ολυμπιάδων της ΕΜΕ, η οποία έχει τεράστια πολυετή πείρα σε θεματοδότηση Μαθηματικών διαγωνισμών Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος της ΕΜΕ, Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ανάργυρος Φελλούρης.

Θα υπάρχουν τρεις ομάδες θεμάτων. Η 1η ομάδα θα καλύπτει τις τάξεις Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, η 2η τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ του Δημοτικού και η 3η ομάδα τις τάξεις Α΄ και Β΄ Γυμνασίου.

Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να απαντήσει σε μια ομάδα ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Τα θέματα θα έχουν μία κλιμάκωση με τα περισσότερο σύνθετα να βρίσκονται στο τέλος και θα απαιτούν κυρίως Μαθηματικό συλλογισμό και όχι μόνο πράξεις ή απλή εφαρμογή τύπων.

Η απαιτούμενη ύλη για κάθε τάξη θα προέρχεται από την ύλη που έχει διδαχθεί μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού, στην μικρότερη από τις δύο τάξεις της κάθε ομάδας, καθώς και στις προηγούμενες τάξεις.

 

Β΄ τάξη

Έως ενότητα 5 κεφάλαιο 29 (ομάδα 1 = Β΄ τάξη)

Γ΄ & Δ΄ τάξη Έως ενότητα 5 κεφάλαιο 30 (ομάδα 2 = Γ΄& Δ΄ τάξη)
Ε΄& ΣΤ΄ τάξη Έως ενότητα 5 κεφάλαιο 22 (ομάδα 3 = Ε΄& ΣΤ΄ τάξη)