Από την βράβευση των παιδιών της Ε' και ΣΤ' τάξης από την Μαθηματική εταιρεία. Βραβεύτηκαν 20 παιδιά και η βράβευση έγινε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.


Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά μας, τους Εκπαιδευτικούς κ. Λύκου και κ. Κοτσαρίνη και τους γονείς των παιδιών μας που στηρίζουν πάντα τις προσπάθειές μας! 

 mets