Η προσέλευση και η αναχώρηση των παιδιών

Η μεταφορά από και προς το Νηπιαγωγείο γίνεται:

  • Είτε με σχολικά λεωφορεία
  • Είτε με προσωπική ευθύνη του γονέα.

Η προσέλευση ολοκληρώνεται στις 08:30 π.μ και η αναχώρηση τους ξεκινά στις 2:10 μ.μ εκτός από τα παιδιά που έχουν δηλώσει κάποιο απογευματινό τμήμα ή συμμετοχή στην προαιρετική μεσημβρινή δημιουργική απασχόληση του νηπιαγωγείου. Αυτά θα αναχωρούν στις 4:10 μ.μ.

 

School bus