Σας γνωρίζουμε ότι, η ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού θα παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Τα Ίχνη του Δάσους» από την ομάδα ΔΡΩ (Δάσος Καισαριανής).

Μία εμπειρία έρευνας και δράσης για τα παιδιά. Ένα πρόγραμμα που προσφέρει την ευκαιρία να γνωρίσουν τα παιδιά το πώς διαβάζεται το υπαίθριο σκηνικό, χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις τους.

 Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 8:30 – 12:30

Οι μαθητές/τριες θα έχουν μαζί τους κολατσιό, νερό και να φορούν άνετα ρούχα.

Παρακαλούμε δηλώσετε συμμετοχή του παιδιού σας για την παρακολούθηση του ανωτέρω εκπαιδευτικού προγράμματος ενημερώνοντας το συντομότερο δυνατόν την γραμματεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την ημέρα της επίσκεψης μαθητές και μαθήτριες θα φορούν τη φόρμα του σχολείου απαραιτήτως.

Όλες οι μορφωτικές εκδρομές, μία κάθε μήνα για κάθε τάξη, είναι μέσα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος γι’ αυτό όσα παιδιά δεν συμμετέχουν δεν μπορούν να παρακολουθήσουν άλλο πρόγραμμα γιατί οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συνοδεύουν πάντα τους μαθητές τους.